ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του 9ου Γυμνασίου Λάρισας, οργανώθηκε, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, ενημέρωση-εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας και εκτάκτων αναγκών. Στο βιωματικό κομμάτι οι διδάσκοντες εκπαίδευτηκαν στη λειτουργία και τη χρήση πυροσβεστήρα.

Η παρουσίαση -εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον Πυρονόμο του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας κ. Ναλμπαντίδη Χαράλαμπο
Ο σύλλογος διδασκόντων του 9ου Γυμνασίου Λάρισας ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας για την άμεση ανταπόκριση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com