ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελασσόνας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελασσόνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50   Χ
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50   Χ
3 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50   Χ
4 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25   Χ
5 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25   Χ
6 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25   Χ
7 Αρχιτεκτονική κήπων 25   Χ
8 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας  (Α2-Β1) 25   Χ
9 Χρηματοδοτικά Προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητας 10   Χ
10 Βασικά Γερμανικά (Α1) 50   Χ
11 Βασικά Γαλλικά (Α1) 50   Χ
12 Βασικά Ιταλικά (Α1) 50   Χ
13 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50   Χ
14 Κοπτική ραπτική 50   Χ
15 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25   Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. : 24930 24444, Email: dimoselassonas@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.             

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com