ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το πράσινο φως”, έστω και καθυστερημένα για την υλοποίηση προγραμμάτων “‘άθληση για όλους σε δήμους της χώρας μεταξύ των οποίων και ο δήμος Τυρνάβου, άναψε το υπουργείο Εσωτερικών μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης για την πρόσληψη 1.149 καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη απόφαση εγκρίνει την πρόσληψη 10 καθηγητών Φ.Α. από την ΚΕΔΗΤ για διάστημα 8 μηνών ώστε να υλοποιηθούν προγράμματα την περίοδο 2021 – 2022.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη των καθηγητών Φ.Α. θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΤ με απόφασή του σε συνεδρίαση της 7ης Μαΐου ενέκρινε την πρόσληψη 10 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για χρονικό διάστηµα απασχόλησης οχτώ µηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους» 2021-2022 και είχε στείλει σχετικό αίτημα στο Τµήµα Σχεδιασµού, Παρακολούθησης και
Ελέγχου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους, της ∆ιεύθυνσης Άθλησης για Όλους, της Γ.Γ.Α. προκειµένου να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των προτάσεων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com