ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 14.8 ΧΛΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ 1.914 ΣΤΡ. ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Νέο υπόγειο δίκτυο μήκους 14,8 χλμ για την άρδευση 1.914 στρεμμάτων στην Ελάτεια συνολικού προϋπολογισμού 586.000 ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Τεμπών.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και βραβευμένη, πρότυπη  περιβαλλοντική πολιτική στη διαχείριση του νερού. Στο πλαίσιο αυτό δώσαμε την έγκριση για τη δημοπράτηση του έργου της υπογειοποίησης αγωγών συνολικού μήκους 14 χλμ. στην Ελάτεια» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις. Στηρίζουμε στην πράξη τον πρωτογενή τομέα και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Τεμπών Γιώργο Μανώλη υλοποιούμε ένα  έργο χρήσιμο που συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής μέσω της καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης του νερού» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Υπόγειο αρδευτικό δίκτυο

Σκοπός του έργου είναι η μείωση απωλειών ύδατος οι οποίες παρουσιάζονται λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων επιφανειακών αγωγών, αλλά και των συχνών διαρροών που παρουσιάζονται. Επίσης, μέσω της σωστής διαχείρισης ύδατος θα επιτευχθεί βελτίωση τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Συγκεκριμένα η κατασκευή – υπογείωση των αγωγών άρδευσης περιλαμβάνει:

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 8.495 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 3.151 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 459 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 785 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 1287 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 510 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

Την αντικατάσταση – υπογείωση αγωγών άρδευσης συνολικού μήκους 170 μ. με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

Η έκταση των 1914 στρεμμάτων, της κτηματικής περιφέρειας Ελάτειας, αρδεύεται από υφιστάμενες γεωτρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις θέσεις:

Κουρί

Κουρί Αλεβίζου

Πέρα Αρμύρα

Δώθε Αρμύρα

Ζάλες

Αγά Βρύση

Μουχτή

Παπαδαυίδ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ