ΥΠΕΡ ΝΕΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΧΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπέρ της προκήρυξης νέας απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση με κάθε τρόπο τάχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία η γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Λάρισας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Στη συνέλευση πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Υπερψηφίστηκε η παρακάτω πρόταση με 41 ΥΠΕΡ και 9 ΛΕΥΚΑ σε σύνολο 51 Παρόντων μελών της Ε.Λ.Μ.Ε.:
1. Προκήρυξη απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση με κάθε τρόπο.
2. Συντονισμός με Ε.Λ.Μ.Ε. και Σ.Ε.Π.Ε. που κηρύσσουν απεργία -αποχή.
3. Ο εκπρόσωπος της Ε.Λ.Μ.Ε. να ψηφίσει κάθε πρόταση για απεργία-αποχή.
4. Ο εκπρόσωπος να ψηφίσει κάθε αγωνιστική κινητοποίηση.

2) Ως εκπρόσωπος πλειοψηφικά ορίστηκε ο Παπαδόπουλος Δ.

3) Εγκρίθηκαν πλειοψηφικά τρία Ψηφίσματα για την καταψήφιση του Ν. Χατζηδάκη, την Πρόσληψη των Αναπληρωτών, Ξεπάγωμα Μ.Κ. -13ος/14ος μισθός.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com