ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Η εταιρία Αντοπάν που κατασκευάζει μεταλλικά σπίτια με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει κοπέλα πολιτικό μηχανικό για στελέχωση του γραφείου της στην Λευκωσία.

Καθήκοντα:
1) Συνάντηση με πελάτες και επεξήγηση τεχνικών στοιχείων σχετικά με τις κατασκευές της εταιρείας.
2) Σύνταξη προσφορών και αποστολή στους πελάτες σε συνεργασία με τον Διευθυντή.

3) Γραφικές τέχνες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Προσόντα:

1) Ευχάριστος χαρακτήρας.
2) Γνώσεις αγγλικής γλώσσας
3) Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Απολαβές:
Αναλόγως προσόντων
Πενθήμερη εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον.
Για επικοινωνία στο τηλέφωνο 99 621276 η στο παρόν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Υπάρχει viber & WhatsApp

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com