ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που αφορά των καθαρισμό δέκα ρεμάτων σε περιοχές των Φαρσάλων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του Χαϊδορέματος σε συνολικό μήκος 3 χλμ ενώ τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εργασίες στον παραπόταμο της Αμπελιάς σε συνολικό μήκος 2 χλμ.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου εντάσσονται επιπλέον, εργασίες καθαρισμού στα ποτάμια Απιδανός, Αϊκλής, στον παραπόταμο Δρισκολιώτη, στα τμήματα του υδατορέματος μεταξύ οικισμών Ξυλάδων και Νεράιδας και μεταξύ οικισμών Παλαιόμυλου και Νεράιδας, στον στραγγιστικό χάνδακα του οικισμού της Υπέρειας και στο υδατόρεμα Ασμάκι έως τη συμβολή του με τον Ενιπέα ποταμό

«Στην περιοχή των Φαρσάλων υλοποιούμε ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που ενισχύει την πρόληψη και συμβάλει στην προστασία των πολιτών, των περιουσιών και των υποδομών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, με ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και προγραμματισμό, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, που δεν είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.
Οι εργασίες
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται, είναι:
• Καθαρισμός υδατορεμάτων-χειμάρρων με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές κλπ), την αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων καθώς και την εκρίζωση, κοπή και απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων που φράσουν την ροή.
• Αποκατάσταση υποχώρησης πρανών χειμάρρων-ρεμάτων τοπικά και σε θέσεις ανάλογα με τις αστοχίες που έχουν σημειωθεί, με συρματοκιβώτια ή τοιχεία αντιστήριξης ή λιθορριπές
• Συντήρηση ή ανακατασκευή μικρών τεχνικών έργων (σωληνωτοί ή κιβωτοειδείς οχετοί) εντός ρεμάτων – χειμάρρων που είτε καταστράφηκαν είτε φέρουν σοβαρές βλάβες.