ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο δίκτυο αρμοδιότητας της, στην περιοχή της Ελασσόνας. Σε συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου Ελασσόνας, καθαρίστηκαν ερείσματα και πρανή στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της Τσαριτσάνης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, αποκαθίστανται το ελεύθερο πλάτος του οδοστρώματος, η ανεμπόδιστη ορατότητα της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, η ομαλή απορροή των ομβρίων και βελτιώνονται οι συνθήκες καθημερινής μετακίνησης των ανθρώπινων κοινοτήτων, στην περιοχή.