ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανακοίνωση της Λαρισαϊκής Λέσχης

Οι εποχές που ζούμε είναι αναμφισβήτητα οι δυσκολότερες στη σύγχρονη κοινωνία και σε αυτό τον κυριότερο ρόλο  έπαιξε η πανδημία (COVID-19), η οποία έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως των παιδιών τα οποία είναι αναγκασμένα να το βιώνουν κυρίως ψυχολογικά από τα πρώτα τους βήματα.

Η κύρια καθημερινή απασχόληση των παιδιών είναι η παρουσία τους στα σχολεία, στα οποία περνούν σχεδόν τη μισή μέρα τους. Οι αίθουσες και οι δάσκαλοι – καθηγητές δυστυχώς δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αριθμητικές ανάγκες των μαθητών ανά τάξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, αποστάσεις κτλ. με αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών σε κάθε τμήμα και αναγκαστικά το μάθημα να γίνεται με ανοιχτά παράθυρα στην καρδιά του Χειμώνα, με ότι αυτό συνεπάγεται, για να υπάρχει καλός αερισμός του χώρου.

Το μεγάλο όμως πρόβλημα, σύμφωνα και με μαρτυρίες μελών μας, είναι οι παλιοί λέβητες θέρμανσης με μειωμένη απόδοση και τα προβληματικά ή και αρκετά χαλασμένα σώματα καλοριφέρ που υπάρχουν στις τάξεις, με αποτέλεσμα τα παιδιά σε συνδυασμό με τα ανοιχτά παράθυρα να καλούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε ένα μη ανεκτό πολλές φορές λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλον, φορώντας μπουφάν και γάντια, επιβαρύνοντας σίγουρα την απόδοσή τους.

Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια διεύθυνση Λάρισας σε συνεργασία με τους διευθυντές και τη Δημοτική Αρχή της πόλης, θα πρέπει άμεσα να κάνουν έναν έλεγχο σε όλα τα σχολεία για να καταγραφούν επίσημα όλα αυτά τα προβλήματα και να ζητήσουν τα ανάλογα κονδύλια, έτσι ώστε να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν τα ελαττωματικά υλικά, τα οποία δυσχεραίνουν την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους.