Ν. ΓΑΤΣΑΣ: ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα απέστειλε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, ζητώντας να συμπεριληφθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στην απόφαση περί χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής.

Η επιστολή του Δημάρχου έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της απόφασης περί χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και 3ης Μαρτίου 2021

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Στην υπ’ αριθ. 161385 ΕΞ 2021/16-12-2021 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5950/β/16-12-2021 με θέμα «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και 3ης Μαρτίου 2021» δεν περιλαμβάνονται οι πληγέντες κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας βάσει της συμπληρωματικής οριοθέτησης σεισμόπληκτων περιοχών με την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17-5-2021 (ΑΔΑ:6ΑΤ9465ΧΘΞ-ΡΟΜ) Υπουργική απόφαση.

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η απόφαση περί πρώτης αρωγής με τους παραπάνω

δικαιούχους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ”