1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Μετά από έγκριση  άδειας εισόδου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Λάρισας, σύμφωνα  με την Φ.201.011.573.Α1/07-09-2021, στα πλαίσια των οδηγιών εφαρμογής Πολιτικής προστασίας και Πολιτικής Άμυνας στις Σχολικές μονάδες   αλλά  και με   την  απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21-12-2021    τμηματικά για την Α΄Τάξη  (4 τμήματα) εκπαίδευση -ενημέρωση των μαθητών και των καθηγητών  του έργου της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε θέματα σχετικά με  τα προληπτικά μέτρα από σεισμό,  τα μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης και καταστολής της φωτιάς από διάφορες αιτίες  καθώς και  τα ατομικά  μέτρα προστασίας  σε περιπτώσεις   πλημμύρας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας συγκεκριμένα από τον Υποδιοικητή  Επιπυραγό  κ.Γκουτζέλα Νικόλαο και τον Πυρονόμο κ.Τσαπούρη Γεώργιο.

Η ενημέρωση -εκπαίδευση  περιλάμβανε  ένα ευρύ φάσμα από εικονογραφημένο αντιπροσωπευτικό υλικό  για κάθε θέμα (σεισμό, φωτιά, πλημμύρα) με αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και τους καθηγητές,  οι οποίοι ενημερώθηκαν  διεξοδικά  για τους τρόπους λήψης μέτρων  και την αξία   λήψης μέτρων πρόληψης  κινδύνου  από σεισμό  φωτιά  και  πλημμύρα .

Παράλληλα όλοι είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σημασία αποτελεσματικής χρήσης κάθε τύπου πυροσβεστήρα.

Να αντιληφθούν τους κινδύνους που εγκυμονούν οι άσκοπες μετακινήσεις σε περιπτώσεις βροχοπτώσεων – πλημμυρών κ.λ.π. καθώς και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους.

Στο  τέλος κάθε ενότητας οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν σαφείς  και τεκμηριωμένες απαντήσεις  για κάθε θέμα σχετικό.

Οι επόμενες προγραμματισμένες  ενημερώσεις    θα πραγματοποιηθούν  για  την  Β΄ τάξη  την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 , και για την Γ ΄τάξη  την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022  τις ώρες 10:00 με 11:45 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com