Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Στον χώρο του Ευπαθών Ομάδων πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας από το στέλεχος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Βασίλη Ρίζο, ο οποίος παρουσίασε το πλαίσιο λειτουργίας και τη νομοθεσία μιας ελάχιστα διαδεδομένης μορφής εταιρίας με κοινωνικό προσανατολισμό.

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ είναι εταιρείες κοινωνικής επιχειρηματικότητας την οποία μπορούν να ιδρύσουν άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και αποτελούν συνήθη μορφή στις χώρες του εξωτερικού.

Η υβριδική συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων με Παράρτημα ΡΟΜΑ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ καθώς η απασχόληση είναι βασικός άξονας του Κέντρου Κοινότητας. Πέρα από τα στελέχη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κωνσταντίνο Παναγούλη και Αχιλλέα Βαιόπουλο συμμετείχαν στελέχη από τις δομές της Αντιδημαρχίας Κονωνικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας με σκοπό την πολύπλευρη ενημέρωση των ωφελούμενων.

Το Κέντρο Κοινότητας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.