ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ ΑΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ

Η παρέμβαση του Αθανάσιου Μαμάκου δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας

Για μας η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι μια βαθιά πολιτική συζήτηση, διότι αφορά επιλογές, προσδιορισμό προτεραιοτήτων, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, σχεδιασμό για τις παρεμβάσεις στην πόλη, τις οποίες θα έρθει να υλοποιήσει το σχέδιο του προϋπολογισμού και το τεχνικό πρόγραμμα. Η παράταξή μας πιστεύει στην ανάγκη , να υπάρξει ουσιαστική και παραγωγική διαβούλευση πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού, έτσι ώστε όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι φορείς του δήμου να εκφράσουν έγκαιρα και ουσιαστικά τις θέσεις τους, με σκοπό να ενταχθούν αρκετές από αυτές στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Δυστυχώς, η δημοτική αρχή ακολουθεί την πεπατημένη. Κενό γράμμα και προσχηματικές αποδεικνύονται οι δεσμεύσεις του κ. Καλογιάννη στην ορκωμοσία των δημοτικών συμβούλων το Σεπτέμβριο του 2019 για δήθεν ουσιαστική συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων στη λήψη αποφάσεων για τα μεγάλα ζητήματα της πόλης. Για μια ακόμη φορά κινήθηκε απολύτως μόνη της στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος βασιζόμενη στο σημερινό τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.

Πάμε όμως και στην αυτοκριτική κύριοι της Δημοτική αρχής, που λείπει παντελώς από την εισηγητική έκθεση. Μιλάμε για το αυτονόητο. Θα έπρεπε η εισηγητική έκθεση όχι απλώς να παρουσιάζει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αλλά να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους έσοδα και έξοδα κινήθηκαν έτσι και όχι αλλιώς, να κάνει σαφείς τους λόγους για τους οποίους εκτελέστηκε ή όχι και σε ποιο ποσοστό το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός, αλλά και να προσδιορίζει τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής πάνω στις οποίες θα συζητήσουμε για το 2022.

Πρόκειται για ένα πλασματικό προϋπολογισμό. Η πλασματικότητα του προϋπολογισμού αποδεικνύεται από την ίδια την εγκύκλιο που καθορίζει τον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού, που υποτίθεται ότι προσπαθεί να βελτιώσει τη αξιοπιστία του, ωστόσο προσθέτει νέα στοιχεία πλασματικότητας, καθώς αποκλείει την ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων με συνέπεια λανθασμένες εκτιμήσεις.

Δε θα αναφερθώ σε αριθμούς, ωστόσο οφείλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις

• Σήμερα δεν ψηφίζουμε προϋπολογισμό που διαμορφώνεται μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, μέσα από τα αιτήματα των κοινοτήτων μας και μέσα από την ελεύθερη διάθεση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των ίδιων πόρων. Ψηφίζουμε προϋπολογισμό ερήμην των πολιτών και των αναγκών τους.

• Δεν λαμβάνετε ούτε για το 2022 ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για ακόμα μια χρονιά ξεχνάτε τους νέους. Δε λαμβάνετε καμία μέριμνα σαν Δήμος για την αντιμετώπιση της ανεργίας ούτε και μέτρα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από νέους κυρίως ανθρώπους.

• Αδιαφορείτε για την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους που θα επιβαρύνει και τον Δήμο Λαρισαίων. Δεν έχετε υποβάλει καμία πρόταση στην κατεύθυνση της άμεσης και ουσιαστικής αντιμετώπισης του φλέγοντος αυτού ζητήματος που επηρεάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

• Ταυτόχρονα επιδεικνύετε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση των αποφάσεων για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων. Δείχνετε ολιγωρία στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα μπορούσε να αναπτύξει ο δήμος ώστε να μετατραπεί τόσο ο ίδιος όσο και οι δημότες σε παραγωγούς ενέργειας μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και συμβάλλοντας στην πράσινη μετάβαση.

• Αποτελεί πάγια θέση της παράταξής μας ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή θα πρέπει να παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα που θα δίνουν την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πλήρη και ακριβή γνώση της αξιοποίησης των τελών που καταβάλλουν. Έτσι είχαμε προτείνει και το ξαναπροτείνουμε να συντάσσεται ξεχωριστός προϋπολογισμός –απολογισμός για τα ανταποδοτικά τέλη, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει αν όντως τα χρήματα που πληρώνει μέσω λογαριασμών ρεύματος δαπανώνται αποκλειστικά, όπως ορίζει ο νόμος για τους σκοπούς αυτούς. Η δημοτική αρχή δεν προχώρησε σε μια τέτοια παράλληλη ενέργεια.

• Έχετε χάσει τη μάχη της καθημερινότητας. Έχετε αφήσει τις συνοικίες και τις κοινότητες του Δήμου σε δεύτερη μοίρα. Έχετε ρίξει το βάρος στο κέντρο της πόλης εγκλωβισμένοι στα έργα του ΣΒΑΚ.

Η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2021 κυμάνθηκε σε χαμηλό ποσοστό. Αντίστοιχα και για το 2022 βλέπουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, λειψό, με προμετωπίδα και πάλι το ΣΒΑΚ και τα συνεχιζόμενα έργα παρελθόντων ετών. Έχετε εγκλωβιστεί στα έργα ΣΒΑΚ, για τα οποία πολλάκις έχουμε επισημάνει ότι έχουν ξεκινήσει με λανθασμένη ιεράρχηση βάζοντας το κάρο μπροστά από το άλογο.

Η αδυναμία εξεύρεσης νέων χώρων στάθμευσης πριν την έναρξη των εργασιών, που θα άμβλυναν το πρόβλημα που δημιούργησαν τα έργα, σας οδήγησαν στο οξύμωρο να εμφανίζετε ως «λύσεις» του προβλήματος, χώρους που ήδη λειτουργούν ως τέτοιοι, όπως το παρκινγκ της οδού Καλλιθέας. Σας έχει επανειλημμένα επισημανθεί η αδήριτη ανάγκη επαναξιολόγησης των έργων ΣΒΑΚ που έχουν γίνει και εκείνων που πρόκειται να γίνουν βάσει των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, ωστόσο εις ώτα μη ακουόντων οι φωνές αυτές. Ας ελπίσουμε η σύσταση της σχετικής διεύθυνσης ΣΒΑΚ να βοηθήσει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή.

Διαπιστώνουμε για μια ακόμη χρονιά την απαξίωση των κοινοτήτων του Δήμου μας. Ξεκάθαρος αποκλεισμός των περιφερειακών ενοτήτων του δήμου μας. Τα χωριά του πρώην δήμου Κοιλάδας, η Γιάννουλη , η Φαλάνη με ελάχιστες προβλέψεις έργων και ελάχιστες προβλεπόμενες πιστώσεις παρά τις δεσμεύσεις στελεχών της δημοτικής αρχής. Ελάχιστες προτάσεις των κοινοτήτων έγιναν αποδεκτές και συμπεριελήφθησαν στο υπό έγκριση τεχνικό πρόγραμμα.

Διαπιστώνουμε ότι έργα που είχαν συμπεριληφθεί με συγκεκριμένα ποσά και πηγές χρηματοδότησης τα προηγούμενα έτη δεν υπάρχουν πλέον ή μπαίνουν συμβολικά με 1 ευρώ γεγονός που καταδεικνύει μια κάκιστη διαχειριστική προσέγγιση στη σύλληψη και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος στη λογική βλέποντας και κάνοντας. Αλγεινή εντύπωση προκαλεί εξάλλου και το τέλμα που έχουν πέσει εδώ και πολλά έτη έργα που τα συναντάμε κάθε έτος στο τεχνικό πρόγραμμα ,όπως η απαλλοτρίωση του ΚΧ867, το OPEN MALL, το προσκήνιο πολιτισμού, η μελέτη για το ΕΘΙΑΓΕ κ.α.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τις άοκνες προσπάθειες τους.

Εμείς, θα καταψηφίσουμε τον σημερινό προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι προϋπολογισμός χωρίς όραμα, άοσμος και αρτηριοσκληρωτικός. Ένα πράγμα σαν τη δημοτική σας αρχή! Δείχνει ξεκάθαρα, γιατί η Λάρισα μοιάζει με πόλη σε παράλυση τα τελευταία χρόνια!!!