ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στην Αθήνα συμμετείχε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας & Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ελασσόνας, η οποία είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να έχει σύντομη συνομιλία με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και τον Πρόεδρο της «Βιώσιμης Πόλης» κ. Δημ. Καφαντάρη.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν την περίοδο αυτή και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» στην προσπάθεια των Δήμων να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, υποστήριξε πως αυτή η προσπάθεια είναι σημαντική και περισσότερο αποδοτική στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Δήμοι συνεργάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν δίκτυα, τα οποία εξυπηρετούν τους στόχους τους σε πεδία που επιδέχονται περαιτέρω ανάπτυξη, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Κυκλική Οικονομία και η Αειφορία.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ», κ. Ιωάννης Γεώργιζας, παρουσίασε συνοπτικά τις επιτυχίες που έχει σημειώσει το Δίκτυο από την ίδρυσή του και τα προγράμματα που υλοποιούνται επιτυχώς μέχρι στιγμής. Επιπλέον, έκανε αναφορά στην ανοδική οικονομική πορεία του Δικτύου, την εντυπωσιακή εξέλιξη των δραστηριοτήτων στο σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας της και την υποστήριξη που παρέχει στους Δήμους μέσω της τεχνογνωσίας και των συνεργατών της.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΑ προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι και οι επιδιώξεις τους μέσω της διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων.

Δίνοντας έμφαση στο διάλογο, το συνέδριο χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες είχε το δικό της πάνελ ομιλητών επί σκηνής και αντίστοιχο συντονιστή. Με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκαν οι βασικές θεματικές του συνεδρίου, οι οποίες αφορούσαν στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν τη δεδομένη στιγμή, την αστική αναζωογόνηση και το πρόγραμμα «Living Streets», την κυκλική οικονομία και το έργο «WaysTUP!», διάφορες δράσεις για την κλιματική αλλαγή και τα προγράμματα «POWERPOOR» και «Path2LC».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τα εν ενεργεία ευρωπαϊκά προγράμματα, να μάθουν από εκπροσώπους άλλων Δήμων πληροφορίες σχετικά με τις επιτυχημένες προσπάθειές τους, να θέσουν ερωτήσεις στους ομιλητές και να οραματιστούν ένα μέλλον στο οποίο προτεραιότητα έχουν οι πολίτες και η βελτίωση της καθημερινότητας όλων.