ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΠΑΚ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΚΥΛ – ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Ν. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ

Την 23 Δεκεμβρίου 2021 έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας (Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ) για την εκλογή του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, της 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε και την Νομαρχιακή Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Οι αρχαιρεσίες χαρακτηρίστηκαν από την μεγάλη συμμετοχή των μελών, 78,5% εφέτος, σε σύγκριση με 62% το 2019

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ:

   
Πρόεδρος Νικόλαος Νταφούλης
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Αθανασιάδης
Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Γκαμπράνης
Ταμίας Ελένη Μαυροπούλου
Αναπληρωτής Γραμματέας Μιχαήλ Σαμαρίνας
Μέλος Δημήτριος Μπαμπαλής
Μέλος Κωνσταντίνος Ζέρβας

Ακολουθούν πίνακες των αποτελεσμάτων με τα τακτικά εκλεγέντα μέλη και την κατανομή των εδρών.

ΔΣ
2021 2019
Εγγεγραμμένοι 326 307
Ψηφίσαντες (%) 256 (78,5) 189 (61,5)
ΔΗΠΑΚ Συν. 175 97
ΑΣΙΕΛ 55 79
Λευκά 2 3
Άκυρα 24 10
Έδρες ΔΗΠΑΚ 5 4
ΑΣΙΕΛ 2 3
ΟΕΝΓΕ
2021 2019
Εγγεγραμμένοι 326 307
Ψηφίσαντες (%) 256 (78,5) 190 (62)
ΔΗΠΑΚ Συν. 169 107
ΑΣΙΕΛ 57 72
Λευκά 1 3
Άκυρα 29 8
Έδρες ΔΗΠΑΚ 5 3
ΑΣΙΕΛ 1 2

 

2021 ΔΣ ΕΛΕΓ. ΕΠ. ΟΕΝΓΕ ΑΔΕΔΥ
Έδρες
 

ΔΗΠΑΚ

 

ΑΣΙΕΛ

ΔΗΠΑΚ ΑΣΙΕΛ

 

ΔΗΠΑΚ ΑΣΙΕΛ

 

ΔΗΠΑΚ ΑΣΙΕΛ ΔΗΠΑΚ ΑΣΙΕΛ
 

ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

5 2 2 1 5 1 4 2
Ν. Νταφούλης 146 125 121
Ι. Γκαμπράνης 116 118 115
Α. Αθανασιάδης 72 76 69
Ε. Μαυροπούλου 68 56 65
Μ. Σαμαρίνας 56
Δ. Μπαμπαλής 42 41 44
Κ. Ζέρβας 39 42
Κ. Κράπης 72 60
Γ. Παρούτογλου 41
Β. Ρίζου 39