ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Θ.Θ. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/1

Για λόγους υγειονομικής ασφάλειας οι παραστάσεις της παραγωγής Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν αναβάλλονται έως και την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022.

Για τη συνέχεια θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.