ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΈΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ Κ.Ψ.Υ.

Σχετική αναφορά κατέθεσε ο Μ. Χαρακόπουλος

«Αναμφίβολα, οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λάρισας βρίσκονται εκτεθειμένοι σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον εργασίας κατά την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας, γι αυτό και τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν την απόφασή να εξαιρεθούν από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες δομές υγείας».

Τα παραπάνω τονίζει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την κατάθεση σχετική Αναφοράς στη Βουλή με την οποία ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊ-κούρα και Υγείας κ. Θανάση Πλεύρη.

Ο Θεσσαλός πολιτικός με την Αναφορά του συνηγορεί στο αίτημα των εργαζομένων του Κέ-ντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Λάρισας, οι οποίοι του κοινοποίησαν επιστολή με την οποία διαμαρτύρονται διότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις μισθολογικές καταστάσεις για την έκτα-κτη οικονομική ενίσχυση που αποφασίστηκε να χορηγηθεί στους εργαζόμενους όλων των Γενικών Νοσοκομείων της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4782/2021.

Στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι στον χώρο της ψυχικής υγείας σημειώνουν ότι ασκούν τα καθήκοντά τους σε έναν εξαιρετικά επιβαρυμένο τομέα της υγείας, και ζητούν την ένταξή τους στους αποδέκτες της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των υγειονομικών.
Υπενθυμίζουν ότι τα Κ.Ψ.Υ. και το προσωπικό αυτών υπάγονται στα Νοσοκομεία της χώ-ρας, ως αποκεντρωμένες μονάδες από το 1994 και διέπονται από όλες τις διατάξεις που αφορούν τους υπαλλήλους των Νοσοκομείων (υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, αναστολή υπηρεσίας, αναστολή κανονικών αδειών κ.λπ.).

Επιπλέον επικαλούνται τη διευκρινιστική ΑΔΑ: ΨΔΝΙΚΗ-ΕΘΤ του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι των Κέντρων Ψυχικής Υγείας δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των εργαζομένων των δομών υγείας, από την καταβολή της επίμαχης οικονομικής ενίσχυσης.

Μάλιστα, σημειώνουν ότι υπήρξε επικοινωνία με άλλα Κέντρα Ψυχικής Υγείας ανά την επι-κράτεια και διαπιστώθηκε ότι οι υπάλληλοί τους έχουν συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες μισθολογικές καταστάσεις πλην των υπαλλήλων του Κ.Ψ.Υ. Βόλου και Λάρισας. Κατόπιν τού-των διατυπώθηκε αντίστοιχο ερώτημα της Διοίκησης του Γ.Ν. Βόλου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εκδόθηκε πρόσφατα απαντητικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ε-ξαιρούνται όλα τα Κ.Ψ.Υ. και όλες οι κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θεωρεί εύλογο τον προβληματισμό των εργαζομένων και επιβεβλημένη την ανάγκη άμεσων διευκρινήσεων από τους αρμόδιους υπουργούς -από τους οποίους και ζητά την αξιολόγηση και την ικανοποίηση του αιτήματος και την ενημέρωσή του επ’ αυτού.