ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ

Ανακοίνωση των συνιδρυτών του ομίλου πολιτικού διαλόγου “Λάρισα” Νίκου Ντόλα και Θωμά Ρετσιάνη

Ο Όμιλος Πολιτικού Διαλόγου «Λάρισα» θεωρεί την τοπική αυτοδιοίκηση μικρογραφία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Θεωρεί την τοπική αυτοδιοίκηση αλληλένδετη με το δημόσιο συμφέρον και την ιδιότητα του δημότη συνώνυμη με την ιδιότητα του πολίτη. Θεωρεί  ότι η έννοια «τοπικό ίσον δημόσιο συμφέρον» σταδιακά αναδεικνύεται.

Ζητά νέα αυτοδιοικητική φιλοσοφία με λογοδοσία χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, αλλαγή του ύφους διοίκησης, πράξεις και όχι οι διακηρύξεις. Επιχειρηματολογία και όχι σοφιστείες. Πολιτικές αρχές μη συγκυριακές. Ζητά συνέχεια που δεν εξαρτάται από την εναλλαγή των προσώπων, ζητά συνέχεια σε ό,τι αφορά την Πόλη μακρόπνοα.

Διαφωνεί με κάθετες αξιολογικές διαιρέσεις δημαρχιακών θητειών,  δεν προσυπογράφει  τη ρητορεία ότι απαιτούνται πολλές θητείες για να αναδειχθεί το έργο της αυτοδιοικητικής αρχής. Υιοθετεί την αυτοδιοικητική αντίληψη η μία θητεία αρκεί. Αρκεί να αναδείξει νέο πολιτικό υπόδειγμα και το στίγμα για ένα νέο μοντέλο διοίκησης.

Επιδιώκει λογοδοσία και διαφάνεια με φανερούς οικονομικούς πόρους στην προεκλογική περίοδο. Επιδιώκει συνέπεια λόγων και πράξεων, διαρκή λογοδοσία. Άλλωστε η Πόλη είναι ιστορική συνέχεια, ζώσα κληρονομιά. Επιδιώκει συνέπεια και συνέχεια που πρέπει να συνομολογηθούν.

Ο Όμιλος Πολιτικού Διαλόγου «Λάρισα» στηρίζει μια παράταξη με σαφές πολιτικό στίγμα αναφορικά με τον τρόπο διοίκησης. Στηρίζει παράταξη φανερών οικονομικών πόρων, που θα δεσμευτεί για μία μόνο θητεία. Μια παράταξη η οποία θα συνθέτει, θα επιζητά συγκλίσεις. Μία παράταξη που δεν θα λέει μόνο Ναι ή μόνο Όχι. Μία παράταξη που θα διαπνέεται από το στόχο της υπηρέτησης του αγαθού για την Πόλη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com