Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΩΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η δήλωση του αντιδημάρχου Πολιτισμού Π. Σάπκα

Μετά την επιβεβαίωση της εισαγγελικής παραγγελίας για παράδοση της εμπιστευτικής έκθεσης του ΑΣΕΠ για προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Ωδείο, το έτος 2019, αίρεται η ευθύνη του Δήμου Λαρισαίων σε ότι αφορά την εμπιστευτικότητα της έκθεσης και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Κατόπιν τούτου η έκθεση έχει δοθεί στο δημοτικό σύμβουλο που είχε καταθέσει τη σχετική αίτηση, ενώ ενημερώθηκαν οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων ότι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της.

Επίσης επισημαίνονται τα εξής:

Σχετικά με τη διαδικασία προσλήψεων διδακτικού προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και ειδικότερα για δυο διευθυντικές καλλιτεχνικές θέσεις, όπου επικεντρώνεται η έκθεση του ΑΣΕΠ, τόσο η Διεύθυνση όσο και το ΔΣ του Ωδείου, λειτούργησαν όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία, όπως άλλωστε συμβαίνει από ιδρύσεως του Ωδείου.

Ολες οι αποφάσεις του ΔΣ για το συγκεκριμένο θέμα είναι ομόφωνες, στηρίχθηκαν στις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων.

Σε ότι αφορά στα ουσιαστικά προσόντα των τελικώς επιλεγέντων για τις δυο αυτές θέσεις
η καλλιτεχνική τους καταξίωση, η επαγγελματική τους επάρκεια, η προσφορά τους στο Ωδείο, αλλά και σε θέσεις υψίστου κύρους τις οποίες καταλαμβάνουν τόσο στη Λάρισα όσο και Πανελλαδικά, είναι αδιαμφισβήτητα.

Όσοι νομίζουν ότι με τις πράξεις του πλήττουν τη δημοτική αρχή, ας αναλογιστούν ποιο είναι το πραγματικό θύμα της πρακτικής τους.

Βεβαίως και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.