ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Φαρσάλων σε συνεργασία με την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε. προέβη στην καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων ή πιτυοκάμπης (Thaumatopoea pityocampa) με χρήση βιολογικού σκευάσματος, σε περίπου επτακόσια (700) πεύκα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Ο σχεδιασμός των εφαρμογών και η οριοθέτηση των περιοχών ψεκασμού έγιναν με τη συνεργασία των γεωπόνων του Δήμου και των επιστημόνων και τεχνικών της εταιρείας.

Στην τελική έκθεση πεπραγμένων καταγράφονται στοιχεία βιολογίας του εντόμου, κίνδυνοι, ζημίες, τρόποι καταπολέμησης και θέσεις εφαρμογής των επεμβάσεων (αύλειοι χώροι σχολείων, πλατείες και αλσύλλια).

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ