ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.9 ΕΚ. € ΓΙΑ ΤΟ 2022

Με ομόφωνη απόφαση το δ.σ. της ΔΕΥΑ Τυρνάβου στην τελευταία του συνεδρίαση ενέκρινε το πρόγραμμα των τεχνικών έργων της επιχείρησης για το 2022 το οποίο είναι προϋπολογισμού 15,9 εκ. €.

Για τα έργα της επιχείρησης στο 2022 υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι 15.541.939,17 € από δημόσια χρηματοδότηση (Ταμείο Συνοχής με εθνικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, από το Πρόγραμμα «Θεομηνίες» του ΥΠ.ΕΣ., από το Πρόγραμμα «Λειψυδρία» του ΥΠ.ΕΣ., από το Πρόγραμμα «Τρίτσης» και «Φιλόδημος ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.) και 24.000,00 € από ιδίους πόρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα απαιτηθεί και το ποσό των 360.767 € από ίδιους πόρους για την πληρωμή του ΦΠΑ έργων του προγράμματος.

Αναλυτικά τα έργα και οι χρηματοδοτήσεις τους φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...