ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΩΛ ΖΗΤΟΥΝ 4 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Αίτημα έκτακτης σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου , για την Έκθεση του ΑΣΕΠ για προσλήψεις διδακτικού προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας , το έτος 2019 , ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΔΣ κ. Τάχο  οι επικεφαλής των τεσσάρων  παρατάξεων της αντιπολίτευσης (Λάρισα Μπροστά, Πρωτοβουλία Αξιών,  Ορμή Ανανέωσης , Λαρισαίων Κοινόν).

 «Η έκθεση του ΑΣΕΠ ,  που παραλάβαμε όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης  του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λαρισαίων  , αναφέρει ότι η όλη διαδικασία προσλήψεων εργαζομένων στο   Δημοτικό Ωδείο Λάρισας , το έτος 2019 , έγινε « κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας , αντικειμενικότητας , αμεροληψίας και ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων » .

Οι τέσσερις   παρατάξεις της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (Λάρισα Μπροστά, Πρωτοβουλία Αξιών,  Ορμή Ανανέωσης,  Λαρισαίων Κοινόν)   , ΖΗΤΟΥΜΕ έκτακτη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου , σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.3(δ),    προκειμένου να συζητηθεί   το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ : « Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου ΑΣΕΠ στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (ΔΩΛ, ) με αντικείμενο τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ , σύμφωνα με τις Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2019 και ΣΟΧ 2/2019  του φορέα .Στάση της δημοτικής αρχής απέναντι στο θέμα .»

Το Δημοτικό Συμβούλιο ως  το  Ανώτατο  Όργανο της πόλης και στα πλαίσια του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος έχει την ευθύνη  να διαφυλάξει το κύρος του ΔΩΛ , ενός πολιτιστικού οργανισμού με 90 και πλέον έτη ιστορίας, με σημαντικότατη προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα όχι μόνο της πόλης  μας, όχι μόνο της χώρας αλλά και διεθνώς.»

Με εκτίμηση

Ρένα Καραλαριώτου, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λάρισα Μπροστά»

Παναγιώτης Γούλας επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών»

Νίκος Γαμβρούλας επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Ορμή Ανανέωσης»

Αλέξανδρος Νάρης  επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν»