ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Το σχόλιο του Μ. Χαρακόπουλου για την απάντηση του Κ. Σκρέκα σε ερώτησή του για τα έργου του Αχελώου

«Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας συνιστά αναμφίβολα θετική εξέλιξη για την παραγωγή “πράσινης”, φιλικής στο περιβάλλον ενέργειας. Ειδικά, μετά το παγκόσμιο ράλι αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, η χώρα πρέπει να θωρακιστεί και να καταστεί πιο αυτάρκης σε ανανεώσιμες και φθηνότερες πηγές ενέργειας. Ευελπιστώ, επίσης, ότι η 2η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Θεσσαλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα δρομολογήσει εφικτές λύσεις για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας, αίροντας τα εμπόδια για την ήπια μεταφορά νερού από τον Αχελώο».

Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την απάντηση του υπουργού Περιβάλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, στην Αναφορά του στη Βουλή για το κρίσιμο υδατικό ζήτημα του θεσσαλικού κάμπου, τις επιπτώσεις του και την αναγκαιότητα για άμεσες ενέργειες, όπως παρουσιάζονταν σε σχετικό υπόμνημα της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης του Υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος υπουργός αναφέρει ότι «η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της Χώρας αποτελεί αντικείμενο των θεσμοθετημένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, των συναφών κοινοτικών Οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας, έχει καταρτίσει τα ΣΔΛΑΠ και τις Αναθεωρήσεις αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το ΣΔΛΑΠ του Υ.Δ. Θεσσαλίας. Με το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας θεσμοθετήθηκε ένα Πρόγραμμα Μέτρων με σκοπό να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, δηλαδή η διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά Συστήματα.

Επισημαίνουμε ότι έχει ξεκινήσει η κατάρτιση της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ, κατά την οποία θα εξεταστούν όλα τα δυνατά σενάρια εντός του πλαισίου, το οποίο ορίζεται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της Χώρας και τα δεδομένα των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σημειώνουμε ότι η υλοποίηση των επιμέρους τεχνικών έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων που περιλαμβάνονται στο ΣΔΛΑΠ δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ.

Ως προς το ζήτημα της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας, σας ενημερώνουμε ότι μετά την ακύρωση από το ΣτΕ της με α.π. οικ.34701/4-8-2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: “Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων”, της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., στις 28.04.2021 υποβλήθηκε στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη τα ζητήματα που ετέθησαν στην Απόφαση του ΣτΕ. Εν συνεχεία τηρήθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίησή του».

loading...