ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου υπό σύστασης επιχείρησης στον Τύρναβο στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ενέκρινε ο περιφερειάρχης ανάβοντας ουσιαστικά το πράσινο φως για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου που αφορά την ίδρυση μονάδας παραγωγής και αποθήκευσης ξηρών καρπών συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 642.169,75€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 642.169,75€.

Μάλιστα όπως τονίζεται στην απόφαση το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης του κ. Αγοραστού το ύψος της ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη επένδυση ανέρχεται στα 353.193,36 €, τα υπόλοιπα χρήματα για την υλοποίησή της θα προέλθουν από ίδια κεφάλαια των μετόχων της υπό σύσταση εταιρείας ύψους 96.325,46€ και από τραπεζικό δανεισμό ύψους 192.650,93€.

Η επένδυση που αναμένεται να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της περιοχής και ιδιαίτερα στα αμύγδαλα, προβλέπει τη δημιουργία 3 θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή κτιρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, τοποθέτηση μηχανημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία των αμυγδάλων και την παραγωγή ξηρών καρπών, κατασκευή ψυκτικών χώρων και την αγορά εργαλείων και μηχανημάτων.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com