ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 3:00μμ η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο εξής θέμα:

«Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022.».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com