ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος υπαλλήλων της Τράπεζας που συναίνεσε 

Η Τράπεζα αποφάσισε να προχωρήσει σε μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων σε θυγατρική εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται αυτοτελείς υποστηρικτικές εργασίες. Τη μεταβίβαση αυτή, είχε σκοπό να την υλοποιήσει με το Π.Δ. 178/2002. Υλοποιώντας το σχέδιό της αυτό, η διοίκηση της Τράπεζας, όπως από το νόμο όφειλε, κάλεσε το Σύλλογό μας σε διαβούλευση, στις 11 Ιανουαρίου 2022.
Πρακτικά αυτό σήμαινε, ότι οι 70 περίπου εργαζόμενοι που θα μεταβιβάζονταν μαζί με τις αντίστοιχες εργασίες, θα συνοδεύονταν από τις τρέχουσες συλλογικές συμβάσεις, κλαδική και επιχειρησιακή, μέχρι και τη λήξη της κανονιστικής παράτασης (μετενέργεια) αυτών, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, ενώ κατόπιν, οι εργασιακές τους σχέσεις θα καθορίζονταν από την εκάστοτε εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.
Κατά την έναρξη της διαβούλευσης, κατηγορηματικά εναντιωθήκαμε σε οποιαδήποτε μεταφορά εργασιακής σχέσης με το Π.Δ. 178/2002 και δηλώσαμε ότι θα επανέλθουμε στο διάλογο, με ολοκληρωμένη πρόταση.
Αμέσως μετά, ενημερώσαμε την ΟΤΟΕ και στη συνέχεια τους υπόλοιπους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, αφού πρώτα κι εκείνοι είχαν λάβει την ίδια ενημέρωση από τη Διοίκηση.
Για το Σύλλογό μας, η υπογραφή συμφωνίας για τη μεταβίβαση των εργαζομένων, είναι μονόδρομος να γίνει κατά τα πρότυπα της συμφωνίας για την Intrum, που όλοι – ανεξαιρέτως – οι Σύλλογοι στην Τράπεζα, είχαν δηλώσει και στο συνέδριο της ΟΤΟΕ, ότι αποτελεί ιστορική συμφωνία για τον κλάδο.
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέσαμε την πρότασή μας και προσήλθαμε στις επόμενες διαβουλεύσεις, στις οποίες αντιμετωπίσαμε την αμετακίνητη θέση της Διοίκησης, η οποία επανερχόταν μονίμως, με κατώτερες των περιστάσεων προτάσεις, δυσκολεύοντας τη διαδικασία του διαλόγου.
Με δηλωμένη τη βούληση της Διοίκησης να προχωρήσει άμεσα στο σχέδιο διάσπασης, τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά. Για εμάς, η συμφωνία, έπρεπε οπωσδήποτε να ενταχθεί στο σχέδιο διάσπασης, ώστε να αποτελεί απαράβατο όρο σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της νέας εταιρείας.
Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε σε συμφωνία με την Τράπεζα, για τη μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων, που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων και θα αποτελεί τείχος προστασίας σήμερα και στο μέλλον.
Από την αρχή της δύσκολης αυτής διαπραγμάτευσης και σε όλα τα βήματα, βρισκόμασταν σε απόλυτο συντονισμό με την ΟΤΟΕ.
Η συμφωνία αυτή, διασφαλίζει στο ακέραιο τους εργαζόμενους που θα μεταβιβαστούν στη νέα εταιρεία, διατηρώντας όλα τα κεκτημένα – τραπεζοϋπαλληλικά τους δικαιώματα. Συνεχίζει το προηγούμενο των αντίστοιχων συμφωνιών που έγιναν για την Intrum και το Hive down, την ίδια χρονική στιγμή, όπου σε άλλες συστημικές τράπεζες, αντίστοιχες μεταβιβάσεις πραγματοποιήθηκαν με το Π.Δ. 178/2002.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com