150.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ “ΟΛΥΜΠΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Θα το υλοποιήσουν η ΑΕΝΟΛ και η Πιερική Αναπτυξιακή

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει ότι υπογράφηκε η απόφαση ένταξης του διατοπικού  σχεδίου δράσης “ ΟΛΥΜΠΟΣ :Προϊόντα, Περιβάλλον, Πολιτισμός”  στο υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, το ΕΓΤΑΑ υποστηρίζει διακρατικά και διατοπικά έργα συνεργασίας που εκτελούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της υλοποίησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «ΟΛΥΜΠΟΣ :Προϊόντα ,Περιβάλλον, Πολιτισμός» αφορά στην ανάδειξη, δικτύωση και ταυτοποίηση του τοπικά παραγόμενου προϊόντος με την ίδια την περιοχή (τοπογραφία, ιδιαίτερα εδαφολογικά / γεωλογικά, κλιματολογικά στοιχεία, διαχρονική ανθρώπινη παρέμβαση στο οικοσύστημα), δηλαδή μέσω της χωρικής ταυτοποίησής του. Καταγράφονται επιπλέον  τα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής του Ολύμπου και δημιουργούνται  δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα. Τελικός στόχος είναι η διαφοροποίηση του τοπικά παραγόμενου προϊόντος και η εμπορική ισχυροποίηση του, προσδίδοντάς του πιστοποιητικό προέλευσης με πολύ συγκεκριμένη καταγωγή.

Με την υλοποίηση του σχεδίου ικανοποιείται ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς βασική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των τοπικών  προϊόντων και η διασύνδεσή τους με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την παράδοση. Η υποστήριξη και ενίσχυση της τοπικής  παραγωγής σε μια περιοχή με έντονη περιβαλλοντική σημασία και υψηλή αναγνωρισιμότητα /επισκεψιμότητα όπως ο Όλυμπος αποτελεί μια πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση.

Το σχέδιο δράσης έχει προϋπολογισμό 150.000,00 € και  έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί από :

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΑΕΝΟΛ Α.Ε»  : 90.000,00 €

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε: 60.000,00 €.

Τα έργα συνεργασίας μπορούν να τονώσουν τον καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων τοπικής ανάπτυξης και να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και προσέλκυσης νέων επιχειρηματικών εταίρων, καθώς και της διάχυσης καινοτομίας, τεχνογνωσίας και νέων δεξιοτήτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com