ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΚΑ

Ερώτηση του Β. Κόκκαλη προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη με την οποία ζητά να αρθεί η άνιση μεταχείριση

«Θα άρει το Υπουργείο την άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας και αυτών των ΠΕΚΑ, καταβάλλοντας σε όλους την ειδική αποζημίωση;» Το παραπάνω ερώτημα θέτει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης στον αρμόδιο υπουργό Εργασίας κ. Κώστη Χατζηδάκη.
Αναλυτικότερα, στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης αναφέρει τα εξής:

«Με το Νόμο 4387/2016, από 01/01/2017 λειτουργεί ο νέος Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Αποστολή αυτού του νέου φορέα είναι, πέρα από τη χορήγηση παροχών και συντάξεων, και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Για το σκοπό αυτό συστάθηκαν 11 Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) σε έντεκα μεγάλες πόλεις της χώρας, τα οποία προσφέρουν πανελλαδική ασφαλιστική κάλυψη.Τα ΠΕΚΑ είναι Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, στα οποία κατ΄ εφαρμογή του Ν.4445/16, ανατέθηκε η αρμοδιότητα να διενεργούν επιτόπιους και ουσιαστικούς ελέγχους, για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, με απώτερο σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων αλλά και των ίδιων των εργοδοτών, από εκείνους που παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών τα ελεγκτικά όργανα του ΠΕΚΑ/ ΕΦΚΑ, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το προσωπικό που βρίσκεται απασχολούμενο, σχετικά με την ημερομηνία πρόσληψής τους, το μισθό που λαμβάνουν, το ωράριο απασχόλησής τους καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εν λόγω όργανα να διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρησή τους, παρέχοντας σε αυτούς τα απαιτούμενα, για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχεία (άρθρο 26 Α.Ν.1846/51).

Ειδικότερα, το ΠΕΚΑ Θεσσαλίας, που ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2019 έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει πάνω από 3084 επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις ελέγχοντας το εργασιακό καθεστώς 5424 εργαζομένων, ενώ καταγράφηκαν 158 εργοδοτικές παραβάσεις, συνολικής οικονομικής αποτίμησης 3 εκ. ευρώ στην Θεσσαλία.

Όμως η επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιείται υπό συνθήκες δυσμενείς, καθώς η άσκηση των καθηκόντων των εντεταλμένων οργάνων – υπαλλήλων, εξ ορισμού προκαλεί λεκτικές επιθέσεις των εργοδοτών ακόμη και πελατών τους. Συνυπολογίζεται βέβαια και το γεγονός ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συνήθως πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι μεταμεσονύχτιες βραδινές ώρες, γεγονός που επιτείνει τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες.

Στο εκλοαπολογιστικό συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε Ι.Κ.Α το 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του τότε Υπουργού Εργασίας με την Ομοσπονδία στην οποία ήταν παρόν και ο Διοικητής κ. Χάλαρης, και συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της καταβολής ειδικής αποζημίωσης ύψους 300 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται αφορολόγητο σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, και δικαιολογείται από την φύση των εργασιακών συνθηκών κατά την διαδικασία των επιτόπιων ελέγχων.

ΕΠΕΙΔΗ, οι περιγραφόμενες συνθήκες δικαιολογούν και επιβάλλουν την θεσμοθέτηση της χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης των 300 ευρώ στα ελεγκτικά όργανα του ΠΕΚΑ.

ΕΠΕΙΔΗ, η μη χορήγηση αυτής συνιστά δυσμενή μεταχείριση εις βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων του ΠΕΚΑ , καθώς χορηγείται σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Εργασίας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προτίθεται να θεσμοθετήσει την ειδική αποζημίωση ύψους 300 ευρώ προς τους υπαλλήλους των Π.Ε.Κ.Α, αίροντας την άνιση μεταχείριση της εν λόγω κατηγορίας υπαλλήλων σε σχέση με τους υπαλλήλους των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας στους οποίους χορηγείται;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ