2ο ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου – 9ου – 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 5ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πραγματοποιήθηκε το 2ο διασχολικό σεμινάριο του δικτύου σχολείων 5ου, 9ου και 10ου Γυμνασίου Λάρισας και του 5ου Λυκείου Λάρισας με θέμα: με θέμα: «Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Η ενίσχυση του Διδακτικού έργου και του Παιδαγωγικού ρόλου τους».

Εισηγητής στο επιμορφωτικό σεμινάριο ήταν ο Γραββάνης Στέφανος ΠΕ86, Υποδιευθυντής 9ου Γυμνασίου Λάρισας. Τίτλος της εισήγησής του: “Εργαλεία e-class και google forms”.

Ο κος Γραββάνης Στέφανος έδειξε το περιβάλλον της e-class, που είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και η οποία στήριξε την εκπαιδευτική διαδικασία στην περίοδο της πανδημίας και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται υποστηρικτικά στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων στα σχολεία. Αποτελεί ένα ευέλικτο, ασφαλές και απλό στη χρήση ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, υποστηρίζοντας πολλά εκπαιδευτικά σενάρια. Με βιωματικό τρόπο δίδαξε στους επιμορφούμενους τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων, ασκήσεων, εργασιών, ερωτηματολογίων, βαθμολογίου, ιστολογίου και άλλων εργαλείων της. Επίσης έδειξε  τον τρόπο που μπορεί ένας εκπαιδευτικός να δημιουργήσει μία google form για τις ανάγκες του μαθήματός του. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλάχθηκαν απόψεις βασισμένες στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών των τεσσάρων σχολείων

Το ενδοσχολικό επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ενδοσχολικής/διασχολικής επιμόρφωσης του δικτύου σχολείων 5ου, 9ου και 10ου Γυμνασίου Λάρισας και 5ου Λυκείου Λάρισας,  που εντάσσεται στον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις και υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης.