ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Ερώτηση του Β. Κόκκαλη προς τον υπουργό Αγροτικής Απάντησης Γ. Γεωργαντά 

Να αρθούν οι αδικίες για τους δικαιούχους των νόμιμα μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2021 που προέρχονται από το Εθνικό Απόθεμα του 2020, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Η διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021 ορίστηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 30797/20-05-2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ και βάση αυτής ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε το σύνολο τους.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο τόσο στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης όσο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της  δεν υπάρχει καμία αναφορά περί αδυναμίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποθέματος του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ακολούθησαν τη νόμιμη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021 και για όσους πληρούσαν τους προβλεπόμενους  όρους, ολοκληρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν οι μεταβιβάσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν δικαιώματα  βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα 2020.

Ενώ οι μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021 ολοκληρώθηκαν σε τρίτους με βάση την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 30797/20-05-2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε η εγκύκλιος  με  αριθμ.1180/294523/22.10.2021 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ Β΄ 4941). Σύμφωνα με αυτή τροποποιείται η  υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 1930/81861/22.7.2015 σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα και επιπρόσθετα ανακαλούνται και ακυρώνονται  οι πράξεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποθέματος έτους 2020, παρά το γεγονός ότι είναι νομότυπες καθώς ολοκληρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. πρωτ. 30797/20-05-2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Επειδή οι κάτοχοι των νόμιμα μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021 προέκυψαν με νόμιμη διαδικασία στην οποία δεν υπήρχε καμία αναφορά ούτε προβλέπονταν ο αποκλεισμός των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2020 .

Επειδή οι κάτοχοι των νόμιμα μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021, επιβαρύνθηκαν οικονομικά τόσο για την απόκτηση τους όσο και για την αντίστοιχη αύξηση των εκμεταλλεύσεων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση τους.

Επειδή αναιρείται ο οικονομικός και επαγγελματικός προγραμματισμός των παραγωγών για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που απέκτησαν ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Επειδή η απόφαση αφορά διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν νόμιμα σε προγενέστερο χρόνο.

Επειδή για άλλη μια φορά οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ανακόλουθες αποφάσεις της Κυβέρνησης και καλούνται να επωμιστούν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες.

Επειδή ήδη η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι οριακή και απειλείται η επιβίωση του.

Επειδή πρέπει να ενισχύονται οι παραγωγοί που τηρούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις και επενδύουν στον πρωτογενή τομέα.

Ερωτάται ο  αρμόδιος  κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αρθεί η  αδικία έναντι των παραγωγών που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις κατοχής και ενεργοποίησης των  νόμιμα μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021 προερχόμενα από το Εθνικό Απόθεμα 2020;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ