ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής προς κτηνοτρόφους

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το πρωτοπόρο πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και του ζωικού κεφαλαίου που αφορά στην περισυλλογή νεκρών ζώων. Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους και καλύπτει και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας. «Εξελίσσεται ομαλά η υλοποίηση του ολοκληρωμένου τριετούς προγράμματος περισυλλογής νεκρών ζώων, με σημαντικά οφέλη.

Η εταιρία οφείλει να προχωρά στην άμεση περισυλλογή των νεκρών ζώων, αμέσως μετά την ενημέρωση από τους κτηνοτρόφους. Είναι ένα κατεξοχήν φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα που προστατεύει τη δημόσια υγεία, εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους και ενισχύει την οδική ασφάλεια» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή ζώων κάθε ηλικίας:

1. Νεκρών Βοοειδών εντός και εκτός Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων,

2. Νεκρών Αιγοπροβάτων εντός και εκτός Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων,

3. Νεκρών Χοίρων, Ιπποειδών και Πτηνών.

Οι δηλώσεις νεκρών ζώων γίνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο της εταιρείας στον αριθμό: 210 89 60 100, όλο το 24ωρο.

Οδηγίες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας συστήνει προς τους κτηνοτρόφους τα εξής:

Σε κάθε θάνατο ζώου οφείλουμε να καλούμε πάντα την εταιρεία περισυλλογής νεκρών ζώων. Διευκρινίζουμε ότι η κλήση αυτή δεν απαλλάσσει τους παραγωγούς από τη προσκόμιση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Δελτίου Γνωστοποίησης Μεταβολών. Η διαφορά είναι ότι τώρα μαζί με το δελτίο μεταβολών επισυνάπτεται και το έγγραφο παραλαβής του νεκρού ζώου από την εταιρεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση του εγγράφου παραλαβής του νεκρού ζώου από την εταιρεία περισυλλογής, επιφέρει στον κάτοχο τις κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 για τη παράβαση της μη ορθής διαχείρισης νεκρών ζώων.

Εάν η εταιρεία αδυνατεί να παραλάβει κάποιο νεκρό ζώο (π.χ. δυσπρόσιτο, κατασπαραγμένο, νεκροτομημένο, σήψη), το αναφέρει στην Κτηνιατρική Υπηρεσία με ηλεκτρονικό μήνυμα . Ο κτηνοτρόφος που προσκομίζει στην Κτηνιατρική Υπηρεσία τη δήλωση θανάτου αναγράφει επάνω στο δελτίο μεταβολών ότι η εταιρεία περισυλλογής δεν παρέλαβε το νεκρό ζώο.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία προβαίνει σε διασταύρωση της δήλωσης του παραγωγού και των στοιχείων του ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας.

Τονίζουμε ότι ευθύνη των κτηνοτρόφων είναι η άμεση τηλεφωνική ενημέρωση της εταιρείας ώστε το νεκρό ζώο να μη βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης καθώς και η διαφύλαξη του πτώματος από κατασπάραξη σαρκοφάγων ζώων.

Εάν στο ηλεκτρονικό μήνυμα αναφοράς της εταιρείας αναγράφεται ως λόγος μη παραλαβής νεκρού ζώου η διενέργεια νεκροτομής σε αυτό, τότε ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να προσκομίζει ή το πόρισμα του ιδιώτη κτηνιάτρου που πραγματοποίησε τη νεκροτομή ή το δελτίο αναγγελίας της ζημιάς στον ΕΛΓΑ εάν η νεκροτομή έγινε από κτηνίατρο του ΕΛΓΑ.

Τονίζουμε ότι είναι προς όφελος των κτηνοτρόφων η άμεση γνωστοποίηση θανάτου των ζώων διότι επιτρέπει να πραγματοποιείται στα ενήλικα βοοειδή και αιγοπρόβατα λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού για εξέταση Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. Σύμφωνα με την κατ΄ έτος ισχύουσα Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, στους δικαιούχους κτηνοτρόφους καταβάλλεται οικονομική αποζημίωση για κάθε ζώο που εξετάζεται.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ