Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 – ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2022 ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τρείς διαδοχικές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη 15 Μαρτίου στις οποίες θα συζητηθούν ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης του 2020, το τεχνικό πρόγραμμα του 2022 καθώς επίσης και ο προϋπολογισμός του 2022.

Πιο συγκεκριμένα η 1η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 6.30 μ.μ. και θα αφορά μόνο τη συζήτηση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του δήμου το 2020, η 2η θα ξεκινήσει στις 7.00 μ.μ. και αφορά την συζήτηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης διοικητικής κυρίως φύσης και την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και η 3η θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. και αφορά τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που προώθησε η σημερινή κυβέρνηση στις συνεδριάσεις του δ.σ. δεν τίθεται θέμα ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολγισμού, αφού αυτό γίνεται στην Οικονομική Επιτροπή και η συζήτηση αφορά μόνο για την ανάδειξη πολιτικών διαφορών και διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ των παρατάξεων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ