ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝ

Με στόχο την πλήρη ανάπτυξη και ψηφιοποίηση της υφιστάμενης λειτουργικότητας του ιατρονοσηλευτικού φακέλου ασθενούς, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα παρεμβάσεις και συνεργασίες.

Μια ακόμη εποικοδομητική συνάντηση με παρουσίαση των νέων λειτουργιών που δύναται να εφαρμοστούν στο Γ.Ν. Λάρισας, έγινε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, μετά από πρόσκληση του Διοικητή Γρηγόριου Βλαχάκη και της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κας Ζήση.

Εκπρόσωποι της Εταιρείας «Computer Solutions», που αποτελεί συνεργάτη όσον αφορά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, αλλά και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των διαφόρων Τμημάτων στα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας, παρουσίασαν τις δυνατότητες των εφαρμογών τους που δυστυχώς θα έπρεπε να είχαν εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμοστεί στο Γ.Ν. Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ( tablet, laptop, H/Υ ) έχει αρχίσει και διανέμεται στα Τμήματα του Γ.Ν. Λάρισας το τελευταίο διάστημα από το Τμήμα Πληροφορικής.

Όπως σημείωσε ο Διοικητής του Γ.Ν. Λάρισας, Γρηγόριος Βλαχάκης, «Κεντρικός στόχος είναι η πλήρης ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική επικοινωνία των συστημάτων του Νοσοκομείου, ώστε το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό να μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τον ασθενή στην οθόνη ενός tablet».

Τελικός στόχος είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η παροχή δυνατοτήτων επισκόπησης ιατρικών πληροφοριών, τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, σε κάθε περίπτωση που ο ασθενής επισκεφθεί το Φορέα, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com