ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

Την αποστολή εξωδίκων προσκλήσεων, πριν την εκκίνηση διαδικασίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων, στους κάτωθι εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας , των οποίων εκκρεμούν οι αποδόσεις απόδοσης Δημοτικών τελών, Δημοτικών φόρων και ΤΑΠ στον Δήμο Λαρισαίων, κατά τις 09/03/2022, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε στις 10 Μαρτίου. Στην απόφαση της επιτροπής που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρονται οι εταιρείες που είναι:

1) NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από τον Απρίλιο του 2021 έως σήμερα (ληξιπρόθεσμα 10 μήνες)

2) VOLTERA A.E. από τον Αύγουστο του 2021 έως σήμερα (ληξιπρόθεσμα 6 μήνες)

3) VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από τον Δεκέμβριο του 2020 έως σήμερα (ληξιπρόθεσμα 14 μήνες)

4) WATT AND VOLT Α.Ε. από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2021(6 μήνες) και από τον Οκτώβριο του 2021 έως σήμερα και (ληξιπρόθεσμα 4 μήνες)

5) ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Α.Ε. από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2021 έως σήμερα ( ληξιπρόθεσμα 13 μήνες)

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ