ΕΠΑΝΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ

Σήμερα 22-3-2022 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου του 1ου συνδυασμού «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιου, προσήλθαν στο γραφείο της Ένωσης τα εκλεγέντα μέλη για το Δ.Σ., με σκοπό την συγκρότηση αυτού σε σώμα.

Μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ηλίας
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΛΟΥΡΑΣ Ιωάννης
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος
ΜΕΛΗ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ Στυλιανός
ΖΗΣΑΚΗΣ Γεώργιος
ΝΤΟΚΟΣ Γεώργιος
ΤΗΓΑΝΗΣ Νικόλαος