ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ “Β. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ” ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΕΤΟ

Την βελτίωση – ανάπλαση της Πλατείας “Βάϊου Μαλλιάρα” στον Πυργετό και την ανακατασκευή της πλατείας Αιγάνης, ψήφισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή, συνολικού προϋπολογισμού και των δύο έργων 59.651,93 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών).

«Οι πλατείες αποτελούν κομβικό σημείο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε κάθε κοινότητα. Η βελτίωση και η ανακατασκευή των πλατειών Πυργετού και Αιγάνης εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου μας για τη βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων και την απόδοσή τους στους πολίτες», δηλώνει ο δήμαρχος Γιώργος Μανώλης. «Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας, παρά την έλλειψη προσωπικού, εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες για την βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων. Σκοπός μας, με τις επεμβάσεις που θα γίνουν στις δύο πλατείες, είναι να καταστούν ασφαλείς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των οικισμών. Αναβαθμίζοντας τους κοινόχρηστους χώρους, αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας», προσθέτει ο Δήμαρχος.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ