ΆΔΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 30% ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΑΣΑ 2»

Ερώτηση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Βασίλη Κόκκαλη

«Άδικη και υπερβολική» χαρακτηρίζει την παρακράτηση του 30% της επιχορήγησης  στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ 2» ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη.

Στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης αναφέρει τα εξής: «Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» προκηρύχθηκε η Δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ». Το πρόγραμμα έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή στήριξης για διασφάλιση ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας στην αγορά για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19, καθώς ενισχύει το κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με  τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Στο  Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ στα απαραίτητα δικαιολογητικά καταβολής προβλέπεται  και «Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης) σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στους Ν.4712/2020 & Ν.4174/2013 α) σε περίπτωση προσκόμισης Φορολογικής Ενημερότητας με παρακράτηση, γίνεται παρακράτηση και απόδοση για λογαριασμό της επιχείρησης ποσού έως του 30% του προς είσπραξη ποσού, β) σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό έως το ύψος της οφειλής στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία και εφόσον απομένει προς είσπραξη ποσό από την επιχείρηση, αυτό καταβάλλεται σε αυτή μετά την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.»

Η ανωτέρω προϋπόθεση δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στις πληττόμενες επιχειρήσεις αφού το ύψος των οφειλών τους εξαιτίας της πανδημίας σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά  ακόμα και το δικαιούμενο ποσό επιχορήγησης. Δεσμεύοντας ποσοστό ή ακόμη και το σύνολο του ποσού επιχορήγησης σε παρακράτηση οφειλών των επιχειρήσεων, δεν επιτυγχάνεται ο κύριος στόχος του προγράμματος για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης τους αλλά ούτε εξασφαλίζεται και η επαρκής ρευστότητα στην αγορά.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός  ότι από τις  επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 κινδυνεύει η βιωσιμότητα πλήθους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο των νεοσύστατων όσο και των  υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και έχουν επιβαρυνθεί με εκπρόθεσμες οικονομικές οφειλές τις οποίες αδυνατούν να αποπληρώσουν ταυτόχρονα με την κάλυψη των υποχρεώσεων ομαλής λειτουργίας και παρουσίας  τους στην αγορά.

Επειδή οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασταθές και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Επειδή οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες  με πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα τους.

Επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη ρευστότητας των επιχειρήσεων προκειμένου να παραμείνουν ενεργές και να συνεχίσουν τη δραστηριότητας τους.

Επειδή οι επιχορηγήσεις πρέπει να αποτελούν έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της δραστηριότητας τους.

Επειδή οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβούν ώστε στις μικρές και πολύ μικρές  Επιχειρήσεις  που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία να καταβληθεί το συνολικό δικαιούμενο ποσό επιχορήγησης του Προγράμματος ΑΝΑΣΑ ΙΙ, χωρίς να προηγηθεί παρακράτηση οφειλών τους;»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com