ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΦΕΕΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕΛ κατά τις προηγούμενες μέρες πραγματοποίησε επίσκεψη σε όλους τους Βουλευτές του Ν. Λάρισας με σκοπό την προώθηση και κατοχύρωση της ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού, προσκομίζοντας αναλυτικό υπόμνημα και ζητώντας να γίνει ερώτημα στην Βουλή των Ελλήνων.

Η κυβέρνηση ωστόσο, θεσμοθέτησε τη δυνατότητα παράτασης της υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων που πραγματοποιούν λογιστές και φοροτεχνικοί, στην περίπτωση που αποδεδειγμένα νοσούν από COVID-19 (ν. 4764/2020, άρθρο 93). Παρότι όμως ο νόμος προβλέπει τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση με αποτέλεσμα η ρύθμιση να μένει πρακτικά ανενεργή.

Ζητάμε να δοθεί το αυτονόητο δικαίωμα στον Λογιστή – Φοροτεχνικό να μπορεί να ασθενήσει, να δοθεί το δικαίωμα στην γυναίκα Λογίστρια – Φοροτεχνικό να εγκυμονήσει και όχι να αποτελούν έρμαια λήξεων υποχρεώσεων. Είναι αδιανόητο να παραμένει ένα τέτοιο θέμα άλυτο. Το αυτονόητο για όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό, θα πρέπει να ισχύει και για τον Κλάδο μας.

Να βελτιωθεί η υφιστάμενη ρύθμιση έτσι όπως τη θέλει ο Κλάδος (στα πλαίσια της «ανωτέρας βίας») και μέσα από την ασφάλεια δικαίου των εργασιακών συνθηκών και των υπηρεσιών που προσφέρει στο Κράτος ο Λογιστής-Φοροτεχνικός, αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγαθών της υγείας.

Ζητάμε την διεύρυνση της νομοθετικής διάταξης του ν.4764/2020 άρθρο 93 «που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών. Στις περιπτώσεις ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού να προβλεφθεί παράταση υποβολής όλων των δηλώσεων των εντολέων – πελατών του, που εξυπηρετεί νόμιμα μέσω της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που έχει λάβει από το ΟΕΕ και των εξουσιοδοτήσεων του TaxisNet, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου.»

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επεκταθεί η διάταξη του ν.4764/2020 άρθρο 93 και δεν πρέπει να καλύπτει μόνο περιπτώσεις ασθένειας λόγω κορωνοϊού, αλλά όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις που θα προκύψουν.