ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΖΗΤΑ Ο B. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Απαλλαγή από την πρόσθετη και άδικη οικονομική επιβάρυνση της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Ταξινόμησης των ρυμουλκούμενων κατασκευασμένων στην Ελλάδα οχημάτων, ζητά βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη:

«Προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα της κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων για τα οποία δεν απαιτούνταν έντυπο άδειας κυκλοφορίας αλλά προβλέπονταν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης και συνδεόταν με συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα, ορίστηκε νέα διαδικασία η οποία και περιγράφεται στην ΚΥΑ υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 & 292015/27-10-2021 που τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Με βάση τη νέα διαδικασία, προβλέπεται η χορήγηση ανεξάρτητης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων, αποσυνδέοντας πλέον την κυκλοφορία των ρυμουλκούμενων με συγκεκριμένο όχημα, ώστε να διευκολύνεται και να βελτιώνεται η μεταφορική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το αρθ.3, παρ 6. για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλεται και το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης τόσο για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα όσο και για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα.

Η ανωτέρω υποχρέωση για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα, δημιουργεί σημαντική επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και αποτελεί τροχοπέδη στην διατήρηση και ανάπτυξη των Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά των ρυμουλκούμενων οχημάτων, καθώς απαιτεί την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτελωνισμού για οχήματα που κατασκευάζονται στην ίδια μας τη χώρα!

Επειδή η διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αυξάνει σημαντικά το κόστος χορήγησης ανεξάρτητης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων.

Επειδή είναι άδικη η επιβάρυνση των εξόδων έκδοσης του Πιστοποιητικό Ταξινόμησης για τα ρυμουλκούμενα οχήματα που κατασκευάζονται από Ελληνικές εταιρείες.

Επειδή η ανωτέρω επιβάρυνση λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραγωγή ρυμουλκούμενων οχημάτων για τις Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Επειδή ήδηοι Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με πλήθος προβλημάτων και οικονομικών αδιεξόδων.

Επειδή πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και προώθηση της εγχώριας παραγωγής.

Επειδή απαιτείται η πραγματική και έμπρακτη στήριξη των Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών από την πλευρά της Πολιτείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να απαλλαχθούν από την πρόσθετη και άδικη επιβολή του κόστους της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Ταξινόμησης των ρυμουλκούμενων κατασκευαζόμενων στην Ελλάδα οχημάτων;»