ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΝΔ Π. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 η Γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας Πίστη Κρυσταλλίδου θα επισκεφτεί τη Λάρισα στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών της Γραμματείας σε όλη τη χώρα.

Οι περιοδείες αποσκοπούν στην ουσιαστική επικοινωνία της Γραμματείας με τους ίδιους τους ανθρώπους και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του εθελοντισμού σε κάθε περιοχή, όπως επίσης στην αλληλοενημέρωση. Από τη μια πλευρά για τα ζητήματα που απασχολούν τις εθελοντικές πρωτοβουλίες και από την άλλη για το έργο της Γραμματείας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της κ.Κρυσταλλίδου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής μας.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της Γραμματέως.

ΠPOΓPAMMA EΠIΣKEΨHΣ

1) ΠEPIΦEPEIA ΘEΣΣAΛIAΣ ΣYNANTHΣH ME TON ANTIΠEPIΦEPEIAPXH κο ΠINAKA BAΣIΛH KAI THN ΠPOEΔPO TOY ΠEPIΦEPEIAKOY ΣYMBOYΛIOY κα TANIA ΔOKOY. ΩPA 12.00

2) ΣYNANTHΣH ME TO ΠPOEΔPEIO TOY TOΠIKOY TMHMATOΣ TOY EΛΛHNIKOY EPYΘPOY ΣTAYPOY ΩPA 13.00

3) ΣYNANTHΣH ME TON ΣYΛΛOΓO KAPKINOΠAΘΩN ΛAPIΣAΣ ΩPA 14.00

4) AMΠEΛΩNAΣ ΛAPIΣAΣ ΣYNANTHΣH ME TON ΣYΛΛOΓO EΘEΛONTΩN AIMOΔOTΩN “”EΛΠIΔA “” ΩPA 15.30

5) ΣYNANTHΣH ME TON ΦIΛANΘPΩΠIKO ΣYΛΛOΓO AMΠEΛΩNA “”APΩΓH “” ΩPA 16.00

6) ΣYNEΛEYΣH ME ΣTEΛEXH THΣ ΔEEΠ ΛAPIΣAΣ ΩPA 19.30.