ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιταγή που δίνει στον κλάδο η κυβέρνηση

Με αφορμή τη δημοσίευση του ΦΕΚ (Β’ 2129/29.04.2022) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία ορίζει της διαδικασίες χορήγησης της επιταγής (voucher) των 200€ για την αγορά́ τεχνολογικού́ εξοπλισμού́, o Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Λάρισας θεωρεί αρχικά πως η εν λόγω απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, μιας και η διευκόλυνση στην πρόσβαση αλλά και η ιδιοχρησία τεχνολογικού εξοπλισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού για την αξιοποίησή του στην διδασκαλία, αποτελεί αδήριτη ανάγκη.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι το ποσό των 200€ κρίνεται, με αντικειμενικούς όρους, ανεπαρκές για την αγορά καινούριου Η/Υ (σταθερού ή φορητού), με ότι αυτό συνεπάγεται για ενδεχόμενη επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από πλευράς των εκπαιδευτικών ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο και λειτουργικό Η/Υ. Το εν λόγω ποσό στην καλύτερη περίπτωση αρκεί για την αγορά ενός tablet με τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας που ορίζει το ΦΕΚ και άρα μειωμένη ενδεχομένως λειτουργικότητα σε βάθος χρόνου.

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους ο Σύλλογός μας κάνει τις εξής προτάσεις ώστε η αξία του voucher να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα :
Να υπάρξει δυνατότητα αγοράς μεμονωμένου εξοπλισμού (π.χ. κάρτα γραφικών, επεξεργαστής, σκληρός δίσκος, μητρική πλακέτα κτλ.), ώστε οι ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί να αναβαθμίσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους, με το κόστος των εργασιών της αναβάθμισης να παρέχεται από τους προμηθευτές και να καλύπτεται από την αξία του voucher.

Στα υπό προμήθεια είδη με χρήση του προσφερόμενου voucher, να περιλαμβάνεται εκτός του έτοιμου υπολογιστή και η δυνατότητα σύνθεσης του υπολογιστή (Desktop), με βάση τις προτιμήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Να δοθεί η δυνατότητα αγοράς και ανακατασκευασμένων (refurbished) προϊόντων κλάσης Α (Grade A), τα οποία θα τηρούν τις ίδιες προϋποθέσεις εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης από τον προμηθευτή, όπως ορίζει το ΦΕΚ για την αγορά καινούριου εξοπλισμού.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε το γεγονός ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο ΦΕΚ από τον Φορέα Υλοποίησης οφείλουν να είναι εντατικοί και να διασφαλίζουν ότι δεν θα εμφανιστούν φαινόμενα υπερτιμολόγησης του επιχορηγούμενου εξοπλισμού από πλευράς προμηθευτών.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά το Σχ. Έτος 2021-22, να μπορούν να κάνουν αίτηση για την χορήγηση του voucher μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους εκπαιδευτικούς και να κάνουν χρήση αυτού κατά τη διάρκεια του Σχ. Έτους 2022-23, εφόσον υπηρετούν σε σχολικές μονάδες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com