Τ4PROIN : ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ Η DIGITAL IDEA

Η Επιστημονική Ένωση DIGITAL IDEA συμμετέχει σε ένα νέο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ με τίτλο T4proIN : Training for professionals working in inclusive tourism με κωδικό 2021-1-ES01-KA220-VET-000034879 που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022  και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2024.

Το έργο στοχεύει, αφενός μεν, στην προώθηση του χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμου τουρισμού στις εμπλεκόμενες χώρες με την διασφάλιση των ικανοτήτων του προσωπικού που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία και, αφετέρου δε, στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στον τουριστικό τομέα.

Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι: το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), η CEIPES (Ιταλία), η NARHU (Βουλγαρία) και η Newproject International Agency (Ισπανία).

Τον Μάρτιο του 2022 πραγματοποιήθηκε μια πρώτη online συνάντηση των εταίρων του έργου ενώ τον Απρίλιο του 2022 πραγματοποιήθηκε και η πρώτη διακρατική – δια ζώσης – συνάντηση στο Κάντιθ της Ισπανίας.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου σχετίζονται με την δημιουργία και ανάπτυξη ενός Massive Open Online Course (MOOC) για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τουριστικό τομέα αλλά και την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού χάρτη (e-map), ο οποίος θα βοηθά τουρίστες με αναπηρίες να βρίσκουν ευκολότερα την κατάλληλη δομή αναψυχής.

Η Επιστημονική Ένωση DIGITAL IDEA απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει την φόρμα που ακολουθεί https://tinyurl.com/bdhzzrn4 και να ενημερώνεται για την πορεία του έργου. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος στην ιστοσελίδα του έργου http://equaltourism.eu/ (υπό κατασκευή) καθώς και στην σελίδα του έργου στο facebook :  https://www.facebook.com/t4proinproject .