6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας συνολικού αριθμού 6 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα ο δήμος Τυρνάβου.

Πιο συγκεκριμένα στην υπηρεσία νεκροταφείων, θα προσληφθούν τρία άτομα ΥΕ Εργάτες Νεκροταφείου για 2 μήνες και στην υπηρεσία καθαριότητας τρία άτομα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρου επίσης για 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου την Τρίτη και στη συνέχεια θα εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση για την πρόσληψη των 6 ατόμων.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com