ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ 1ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στο πλαίσιο του Συλλογικού προγραμματισμού σχεδίου Δράσης του σχολείου μας στον τομέα « Σχολείο – Οικογένεια» με σκοπό να αναπτυχθεί η συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων, μέσω δράσεων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με γονείς.

Μετά από πρόσκληση της διευθύντριας του 1ου Δ. Σχ. Αμπελώνα προς τους γονείς / κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ»

Εισηγήτριες της παρουσίασης ήταν η κ. Γερασοπούλου Ιωάννα, ψυχολόγος. και η κ. Παπακωστούλη Αντωνία, κοινωνική λειτουργός.

Παρουσιάστηκαν διάφορες περιπτώσεις κρίσιμων γεγονότων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής ή εκπ/κός μέσα στη σχολική κοινότητα, πώς μπορεί να υποστηριχθεί και τρόποι αντιμετώπισής των κρίσεων.