Η ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «PISA»

Η ανακοίνωση της παράταξης

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε από θέση αρχής δεν είναι αντίθετη σε διάφορες μαθητικές δοκιμασίες και διαγωνισμούς που γίνονται είτε σε πανελλήνιο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι από θέση αρχής δεν είμαστε αντίθετοι στη διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού PISA που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες.

Οφείλουμε όμως να διατυπώσουμε τις εξής ενστάσεις:

• Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται το μοντέλο του επιλεκτικού σχολείου. Έτσι λοιπόν, στα αντίστοιχα σχολεία με τα ελληνικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια επιλέγονται οι καλύτεροι μαθητές, σύμφωνα με την επίδοσή τους. Οι υπόλοιποι μαθητές από πολύ νωρίς ωθούνται στα Τεχνικά-Επαγγελματικά Σχολεία. Για παράδειγμα, στη Γερμανία (που αποτελεί βασικό πυλώνα της Eυρωπαϊκής Ένωσης) ο μαθητής, μετά την αποφοίτησή του από το τεταρτοετές δημοτικό, ανάλογα με την επίδοσή του, τοποθετείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων είτε στο Γυμνάσιο (Gymnasium), το οποίο αντιστοιχεί με το ελληνικό Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο, είτε στο Realschule (Τεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο), εάν η βαθμολογία του είναι χαμηλότερη. Εάν η βαθμολογία του μαθητή είναι πολύ χαμηλή, τοποθετείται στο Hauptschule (Τεχνική-Επαγγελματική Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης). Ο μαθητής του γερμανικού Γυμνασίου, που έχει χαμηλή απόδοση, αποβάλλεται από το σχολείο και προωθείται στο Τεχνικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Realschule). Αντίστοιχη λογική υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

• Τα σχολικά εγχειρίδια και τα ελληνικά Προγράμματα Σπουδών δεν είναι προσανατολισμένα, ώστε ο μαθητής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τέτοιου διαγωνισμού.

Από τα ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι:

• Το μαθητικό δυναμικό ενός τυχαίου ελληνικού σχολείου δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί ένα ευρωπαϊκό σχολείο, με επιλεγμένο μαθητικό δυναμικό. Πόσο μάλλον, που οι παραστάσεις που προσλαμβάνουν οι Ευρωπαίοι μαθητές στο σχολείο τους (π.χ σύγχρονα σχολικά εργαστήρια κ.α) είναι σαφώς περισσότερες.

• Οι μαθητές των Ευρωπαϊκών σχολείων προετοιμάζονται όλο τον χρόνο γι’ αυτόν τον διαγωνισμό, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά σχολεία, όπου οι καθηγητές «τρέχουν» να προλάβουν να καλύψουν την υπέρογκη ύλη.

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 25% των μαθητών φοιτούν στα αντίστοιχα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια. Το 75% φοιτούν σε Τεχνικά Σχολεία ή Τεχνικές Σχολές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε διαφωνεί με τον τρόπο, που πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι δεν θα έπρεπε να επιλέγονται τυχαία σχολεία, αλλά να συμμετέχουν μόνο τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία. Ό, τι ακριβώς γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι λοιπόν, προφανές ότι το ελληνικό μαθητικό δυναμικό, που καλείται να διαγωνιστεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το μαθητικό δυναμικό των άλλων χωρών. Και αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα δεν έχει επιλέξει την πολιτική του επιλεκτικού σχολείου, όπως στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από αυτόν τον διαγωνισμό σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αν το Υπουργείο ήθελε να εξαγάγει ποιοτικά συμπεράσματα, θα έπρεπε να επιλέξει τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για αυτόν τον διαγωνισμό.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ