ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ”

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από το δ.σ. του δήμου Τυρνάβου αίτημα για παραχώρηση γραφείου στην εταιρεία

Στη σύσταση Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προχώρησαν πρόσφατα ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου και 12 ιδιώτες οινοποιοί – αποσταγματοποιοί που δραστηριοποιούνται στο δήμο Τυρνάβου και στη Δ.Ε. Γιάννουλης.

Η Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «Tyrnavos Wines & Spirits».

Η Εταιρεία ιδρύθηκε και θα λειτουργήσει για την επιδίωξη των εξής σκοπών:

Α. Εταιρεία των οινοπαραγωγών και αποσταγματοποιών της περιοχής που ιστορικά χαρακτηρίζεται ως περιοχή Τυρνάβου και, σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, περιλαμβάνει τον Δήμο Τυρνάβου και τη Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων, με στόχο την προώθηση και βελτίωση της εικόνας των κρασιών και αποσταγμάτων της περιοχής.

Β. Υποστήριξη της ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης του Αμπελώνα της περιοχής του Τυρνάβου.

Γ. Προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς γύρω από το αμπέλι, το κρασί και τα αποστάγματα.

Δ. Συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης γενικών κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις αμπελουργών, οινοποιών και οινεμπόρων, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία.

Ε. Προβολή των οίνων και των αποσταγμάτων της περιοχής του Τυρνάβου στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Στ. Συμμετοχή της Εταιρείας σε διεθνείς Φορείς και Ενώσεις που έχουν παρεμφερείς ή ομοειδείς σκοπούς και ανάλογους στόχους.

Ζ. Προστασία ενώπιον πάσης δικαστικής και λοιπής Αρχής στην Ελλάδα και σε τρίτη χώρα και ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης για οίνους Π.Γ.Ε. Τύρναβος και της Γεωγραφικής Ένδειξης για αμπελοοινικά προϊόντα Τσίπουρο Τυρνάβου, νομιμοποιούμενης ειδικότερα και ενδεικτικά να ασκεί αγωγές, καταγγελίες, προσφυγές, ανακοπές κατά σημάτων, αντιρρήσεις και κάθε νόμιμη ενέργεια προς προάσπιση των γεωγραφικών αυτών ενδείξεων, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης των τεχνικών φακέλων αυτών.

Η. Κατοχύρωση και διαχείριση συλλογικών σημάτων αναφορικά με την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη για οίνους «Π.Γ.Ε. Τύρναβος» και με τη Γεωγραφική Ένδειξη για αποστάγματα στεμφύλων σταφυλής «Τσίπουρο Τυρνάβου», σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θ. Επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών της γύρω από το κρασί και τα αποστάγματα.

Μέσα επιδίωξης των σκοπών της Εταιρείας (ενδεικτικά)

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία

Α. Οργανώνει και επιβλέπει εκτεταμένη οδοσήμανση, που θα προτρέπει τους επισκέπτες να ακολουθήσουν προκαθορισμένες επιλεγμένες διαδρομές, οι οποίες , θα διασχίζουν τα πιο αντιπροσωπευτικά από άποψη ομορφιάς και αξίας, σημεία των αμπελώνων.

Β. Τα μέλη της Εταιρείας διαθέτουν ή κατασκευάζουν πλήρως επισκέψιμα οινοποιεία και αποσταγματοποιεία όπου θα υποδέχονται τους ενδιαφερομένους επισκέπτες.

Γ. Συνεργάζεται με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς τουρισμού.

Δ. Συνεργάζεται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια καθώς και με επαγγελματικές ενώσεις και πολιτιστικούς συλλόγους, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Ε. Μισθώνει ή χρησιμοποιεί πάσης φύσεως ακίνητα και δημιουργεί τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των σκοπών της.

Στ. Προσλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες, οινολόγους, αμπελουργούς, οικονομολόγους, διαφημιστές κλπ.

Ζ. Συμμετέχει και οργανώνει διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενό της.

Η. Οργανώνει την προβολή των μελών της, στο εσωτερικό και εξωτερικό με την ανάληψη διαφημιστικών εξορμήσεων, την έκδοση εντύπων και φυλλαδίων, τη γενικότερη πληροφόρηση.

Θ. Επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και φορέων της δημόσιας διοίκησης (κρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοσίου τομέα γενικότερα) στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.

I. Προωθεί την προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την επίτευξη των σκοπών της με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.

ΙΑ. Προμηθεύεται τον απαραίτητα κινητό εξοπλισμό για την λειτουργία των εγκαταστάσεών της (υλικά, οχήματα, μηχανήματα κλπ).

ΙΒ. Χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της και την υλοποποίηση των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν.

ΙΓ. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις ανάλογου σκοπού, ή σε επαγγελματικές οργανώσεις που προωθούν τους σκοπούς της.

Επίσης μπορεί να συμμετέχει και να εκπροσωπείται σε διεθνείς οργανώσεις ανάλογων σκοπών και σε όργανα και επιτροπής της «Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δρόμων του Αμπελώνα» (AGRV) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΟΚ) και των διεθνών οργανώσεων και οργανισμών.

ΙΔ. Η Εταιρεία μπορεί διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκδρομές στην ελληνική επικράτεια ή το εξωτερικό προκειμένου να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τα μέλη της και τρίτους ενδιαφερόμενους.

Πρώτη διοίκηση

Για το πρώτο εξάμηνο από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) Πρόεδρος και Διαχειριστής

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΡΑΣ (ΠΑΠΡΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ) Γενικός Γραμματέας

4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ταμίας

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ Μέλος.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι:

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

2. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

3. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

4. ΠΑΠΡΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. ΚΑΡΔΑΣΗ Ο.Ε.

6. ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε.

7. ΠΑΠΡΑΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.

8. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

9. Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε.

10. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11. ΒΑΣΔΑΒΑΝΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.

12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΓΑΣ Ο.Ε.

13. ΜΙΓΑ Β. ΣΟΦΙΑ.

Απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση γραφείου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία υπέβαλε αίτημα στο δήμο Τυρνάβου για την παραχώρηση ενός γραφείου, στο οποίο αναφερόταν τα εξής:

“Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ένωση Οινοποιών και Αποοταγματοποιών Τυρνάβου» (διακριτικός τίτλος “TYRNAVOS WINES & SPIRITS”) που ιδρύθηκε από 13 επιχειρήσεις στον Τύρναβο στις 7/4/2022 και εντάχθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 19/4/2022 με την παρούσα αίτηση ζητά από τον Δήμο Τυρνάβου τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου που θα δηλωθεί ως έδρα.

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν συντομότερη ανταπόκρισή σας ώστε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται με την δήλωση συγκεκριμένης έδρας (δημοτικού χώρου, αίθουσας) της Ένωσής μας πράγμα που θεωρούμε πως αποτελεί έμπρακτη στήριξη από πλευράς του Δήμου στην κοινή μας προσπάθεια”.

Το αίτημα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από το σώμα αφού υπέρ τάχθηκαν οι σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου πλην του αντιδημάρχου Οικονομικών που δήλωσε παρών και οι σύμβουλοι της Πόλης που Θέλουμε του κ. Αμάρι. Οι υπόλοιπες παρατάξεις και ο ανεξάρτητος δ.σ. Χρ. Μάμμος τάχθηκαν κατά της παραχώρησης γραφείου στην εταιρεία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com