ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει ο ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου για να καλύψει τις ανάγκες του συσκευαστηρίου του συνεταιρισμού για την περίοδο συγκομιδής φρούτων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική ταυτότητα (σε φωτοτυπία)

2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης)

3. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία)

4. Αριθ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία ενός μηχανογραφικού αποσπάσματος εάν υπάρχει ή άλλου επίσημου εγγράφου)

5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας (σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος).

6. IBAN Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς

Επιπλέον για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ:

1. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
Για τους αλλοδαπούς:

1. Πρωτότυπες άδειες παραμονής και εργασίας

2. Διαβατήριο

Σημείωση: Όσοι έχουν εργαστεί στον ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου κατά το έτος 2021 μπορούν να κά-νουν αίτηση και τηλεφωνικά.

Υπεύθυνη Αιτήσεων: Ευθυμίου Σοφία
Τηλ.: 2492025343, 6936518545

Παραλαβή αιτήσεων: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ. – 14:00μ.μ καθώς και στο email: asepop@asepoptirnavos.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ