ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Από τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας καλούνται τα μέλη του συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 19:30, στο Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44 (αίθουσα ισογείου).

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1. Έναρξη Εργασιών – Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021

3. Προϋπολογισμός έτους 2022

4. Τοποθέτηση προέδρου ΕΣΛ- απολογισμός δράσεων 2021

5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ΕΣΛ

6. Τελική Παρουσίαση αρχιτεκτονικής μελέτης Open Mall

7. Τοποθετήσεις μελών

8. Λήψη απόφασης για το θερινό ωράριο έτους 2022 (Σάββατα)

9. Λήξη εργασιών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com