ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΟΝΤΣΙΩΤΗ

Για μια ακόμη φορά ο αιρετός του ΠΥΣΔΕ Λάρισας που εξελέγη με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν λιγότεροι από 200 εκπαιδευτικοί “χτύπησε” σε δια ζώσης εκλογική διαδικασία της ΕΛΜΕ Λάρισας ζητώντας την ακύρωση της διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΟΛΜΕ που διεξάγονται σήμερα, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Στην ένσταση που κατέθεσε ενώπιον του δικαστικού αντιπροσώπου και της εφορευτικής επιτροπής αναφέρει:

“Ως γνωστόν η ΕΛΜΕ Λάρισας αποτελεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διεπόμενη από τις ειδικές διατάξεις του Ν 1264/1982.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 1264/1982, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν 4808/2021 και ισχύει από 19-06-2021 «1… Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων.

Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
2. Τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ηλεκτρονικών ψήφων εισάγονται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε..».

Από την γραμματική και τελολογική διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει κατά μη δυνάμενο να αμφισβητηθεί τρόπο, ότι ο νομοθέτης καθιέρωσε υποχρεωτικά και την ψηφοφορία εξ αποστάσεως μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων. Πρόκειται για διευκόλυνση της έκφρασης των μελών και εμπέδωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού σε όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η ΕΛΜΕ Λάρισας.
Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα ενόψει του γεγονότος, ότι η κοινωνία είναι υπό την επίδραση του κορωνοϊού και έτσι η εφαρμογή της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα αποτελεί μονόδρομο για τη
διασφάλιση μιας αποδεκτά ευρείας συμμετοχής μελών της ΕΛΜΕ Λάρισας στις σημερινές αρχαιρεσίες.

Αντίστροφα, η μονοσήμαντη επιλογή της δια ζώσης ψηφοφορίας με την από 16-05-2022 (αριθ. Πρωτ: 17/16-5-2022) ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Λάρισας και η περιφρόνηση της υποχρεωτικής και ισοδύναμης καθιέρωσης της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας αποτελεί πρόδηλη ακυρότητα και συνιστά αναντίρρητα παραποίηση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών, αφού παρεμποδίζει παράνομα την ευρεία συμμετοχή και ιδίως εκείνων των μελών που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να ψηφίσουν δια ζώσης.

Η θέση αυτή ενισχύεται από το γεγονός, ότι ο νομοθέτης για την διευκόλυνση της εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στις αρχαιρεσίες προνόησε για την δωρεάν εξασφάλιση του απαραίτητου λογισμικού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Έτσι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΛΜΕ Λάρισας, παρακωλύονται στην άσκηση του δικαιώματος τους να λάβουν μέρος στις εκλογές της 25-5- 2022 του Συλλόγου, επιλέγοντας την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Ύστερα από τα παραπάνω ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ κατά του κύρους των αρχαιρεσιών και αιτούμαι :

Α) Να γίνει δεκτή η ένσταση μου.

Β) Να κηρυχθεί άκυρη η διενέργεια των αρχαιρεσιών αποκλειστικά με δια ζώσης ψηφοφορία λόγω μη εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν 1264/1982 ως προς την υποχρεωτικότητα της ισόκυρης δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας των μελών της ΕΛΜΕ Λάρισας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η εμφάνιση για μία ακόμη φορά του κ. Κοντσιώτη συνοδεία νομικού σε διαδικασία της ΕΛΜΕ με στόχο να προσβάλει το κύρος της προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα στους κόλπους των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη διαδικασία και κυρίως μεταξύ των συνδικαλιστών που επεσήμαιναν ότι πουθενά στην Ελλάδα δεν έχει στηθεί ηλεκτρονική κάλπη, για τις εκλογές αντιπροσώπων αφού το νομικό πλαίσιο για το χώρο της εκπαίδευσης είναι ακόμη ασαφές, ενώ πολλοί δεν έκρυβαν την απορία τους για τα αίτια που οδηγούν τον κ. Κοντσιώτη σε τέτοιες ενέργειες αλλά και για τη δυνατότητα που έχει να προσλαμβάνει νομικούς και να ξεκινά κοστοβόρους δικαστικούς αγώνες ενάντια στο σωματείο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com