ΝΕΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ

Τελείωσε με επιτυχία η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ» της Κοινότητας Συκουρίου, η παροχή της οποίας είχε μειωθεί και δεν κάλυπτε τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Το έργο έχει προϋπολογισμό 52.031,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑ.

Ο Δήμαρχος Τεμπών και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ κ. Γεώργιος Μανώλης, επεσήμανε τα εξής: «Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση, εντοπίσαμε τα πολλά προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης που αντιμετώπιζε η ΔΕΥΑ Τεμπών και για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε μια σειρά από υδρευτικά και αρδευτικά έργα υποδομής.

Αφουγκραζόμενοι το πάγιο αίτημα των κατοίκων του Συκουρίου, προγραμματίσαμε τη διάνοιξη νέας γεώτρησης στην περιοχή Καράπουρνο, σύμφωνα με τις υποδείξεις των γεωλόγων και των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ και του Δήμου Τεμπών. Σήμερα, η ανόρυξη τελείωσε με επιτυχία και καλύπτουμε δια παντός τις αρδευτικές ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής».

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν:

1. Διάνοιξη και διεύρυνση υδρογεώτρησης σε βάθος περίπου 150 μέτρων, σε μαλακά πετρώματα και περίπου 50 μέτρων, σε σκληρά πετρώματα.

2. Τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου Φ 10 ’’(D250 mm), μήκους 150 μέτρων και πάχους 6 mm 9Ν και γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα διαμέτρου Φ 8, μήκους 50 μέτρων και πάχους 4 mm.

3. Τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα φ 18΄΄(D 450 mm), μήκους 10 μέτρων και πάχους 6 mm και γαλβανισμένου πιεζομετρικού σωλήνα Φ 1 1/2΄΄ μήκους 200 μέτρων.

4. Πλήρωση της υδρογεώτρησης με χαλικόφιλτρο 12 κυβικών μέτρων.

5. Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου «πομόνας» διάρκειας 12 ωρών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com